Ние сме страхотни!

13.07.2010 20:30

Ние сме най-страхотните деца! Обичаме да бъдем в училище. На някои от нас ни е трудно, но се справяме. Понякога се караме, но това ни кара да разберем истината и пак да бъдем приятели. Ние сме:

Али, Авиша, Ася, Анка, Атанас, Вероника, Верка, Виктория, Георги, Дарина, Димитър, Живка, Здравка, Златка, Мария, Петя Костова, Петя Димитрова, Пламен, Софка, Стефка.